Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi un izmantošanu.

1.     Kas mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ SOLAVI” , reģistrācijas numurs 40003985319, juridiskā adrese Plēnes iela 4, Rīga, LV – 1046, Latvija, info(abols)solavi.lv, tel.: + 371 67607128. 

 

2.     Ar ko mēs nodarbojamies?

 

SIA “ SOLAVI” pamatdarbības joma ir audio vizuālā aprīkojuma projektēšana, uzstādīšana, kā arī profesionāla audio, video, gaismas un skatuves aprīkojuma tirdzniecība Latvijas un ārvalstu kompāniju lokam, kā arī fiziskām personām.

 

Esam autorizētie pārstāvji daudziem pasaulē atzītiem premium klases iekārtu ražotājiem. Rūpīga ražotāju atlase, darbinieku komandas zināšanas un pieredze, ļauj piedāvāt saviem klientiem visaugstākā līmeņa pakalpojumus un servisu. 

 

3.     Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

 

Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, datus par tīmekļa vietas apmeklējumu, u.tml.).

 

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai:

-       Jūs identificētu;

-       Atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, nodrošinātu augstu klientu apkalpošanas kvalitāti;

-       uzlabotu mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par mūsu piedāvātajiem produktiem/pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);

-       informētu Jūs par SIA “ SOLAVI”  jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem),  izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;

-       sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;

-       administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi;

-       garantijas saistību izpildei;

-       mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

-       aizsargātu mūsu un klientu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana);

 

Jūsu personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

-       aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē www.solavi.lv , lai sazinātos ar mums;

-       tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski vai elektroniski;

-       aizpildot anketu, aptauju;

-       izmantojot sīkdatnes (cookies);

-       veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;

-       piedaloties mūsu organizētajos pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana;

-       atrodoties mūsu biroja teritorijā un telpās, kur tiek veikta videonovērošana.

 

 

 

 

 

 

4.     Personas datu tiesiskais pamats

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

 

-       Līguma noslēgšana un izpilde;

-       Juridiska pienākuma izpilde (piem. atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības;

-       Realizētu SIA “ SOLAVI”  likumiskās (leģitīmās) intereses:

·       veikt komercdarbību;

·       nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus uzņēmumā; 

·       nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību kā rezultātā var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību; 

·       vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai; 

·       u.c.

 

5.     Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

 

Jūsu dati ir drošībā . Tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām un netiek sūtīti trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

 

6.     Personas datu glabāšanas ilgums un drošība

 

Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus. Jūsu dati tiek aizsargāti, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

 

7.     Jūsu tiesības

 

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu: 

 - rakstveida formā klātienē mūsu birojā Plēnes ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

 - elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz info(abols)solavi.lv izmantojot drošu elektronisko parakstu.

8. Sīkdatnes

SIA “ SOLAVI”  izmanto analītiskās un funkcionālās sīkdatnes, kuras atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Mēs izmantojam Google Analytics. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Vairāk info par Google Analytics meklējiet šeit.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums nosūtot e-pastu uz: info(abols)solavi.lv. 

 

Informācija atjaunota 24.05.2018.

 

Mainīt sīkdatnes iestatījumus