Ekspozīcijas

Daugavpils Inovāciju centrs

Daugavpils Inovāciju centra ekspozīcija veidota kā laikmetīgs dizaina pienesums vēsturiskā modernisma stila interjerā. Eksponātu formās veidotas atsauces uz ēkas arhitekta Oļģerta Kraukļa veidotajām plastiski liektajām sienām, savukārt izmantotās atraktīvās krāsās, rada vienlīdz pievilcīgu vidi zinātnes maģijas atklāšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem. Eksponāti izvietoti bijušā kinoteātra Lielajā un Mazajā zālē, grupējot tos atsevišķās zonās. Tie veidoti kā neatkarīgi un brīvstāvoši objekti, kurus iespējams laika gaitā papildināt vai nomainīt pret jauniem eksponātiem, nezaudējot ekspozīcijas iekārtojuma vienotu vizuālo tēlu. Lielajā zālē izvietoti fizikas, robotikas, astronomijas eksponāti, zinātniskā laboratorija (turpmāk 1. zona) un ekoloģijas, mežsaimniecības, pārstrādes, ilgtspējības eksponāti (turpmāk 2. zona). Savukārt Mazajā zālē izvietoti veselības, ģenētikas, evolūcijas, medicīnas (3. zona) un uzņēmējdarbības eksponāti (4. zona). Apmeklētāju kustība abās zālēs veidota tā, lai tā vestu secīgi caur dažādās zonās izvietotajiem eksponātiem un nebūtu jāatgriežas pie jau apskatītajiem. Lai nodrošinātu vides pieejamību, 2. zonas eksponāti izvietoti Lielās zāles augšējā daļā uz izbūvētas horizontālas platformas. Šāda platforma ļauj piekļūt visiem 2. zonas eksponātiem gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem pārvietojoties tikai vienā līmenī. Savukārt 1. zonas eksponātiem Lielās zāles lejas daļā vides pieejamībua nodrošināta ar pacēlāju Lielās zāles sānā. Atsevišķu uzbrauktuvi izveidota piekļūšanai eksponātiem, kuri izvietoti uz Lielās zāles skatuves. Mazajā zālē vides pieejamība objektiem nodrošināta no uzbrauktuves, kas savieno zemāko 3. zonas un augstāko 4. zonas grīdas līmeņus. Visiem objektiem, kurus var izmantot cilvēki ratiņkrēslos, ir veidots vides pieejamības prasībām atbilstošs dizains, t.i., to ekrāni ir veidoti sasniedzamā augstumā, galdi veidoti paredzot tiem piebraukšanu ar ratiņkrēslu u.c. DJA – koncepcija un dizains SOLAVI – tehnoloģijas un menedžments OVERLY - programmēšana un tehnoloģijas YES WE CAN – ražošana un tehniskā projektēšana *** Fotogrāfs: Ēriks Božis